V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠULC, Josef

Josef ŠULC (* 1. 6. 1926 Kouřim, † 25. 1. 1970 Praha)herec. Za okupace začínal v Divadle orlických měst Rychnov nad Kněžnou a po válce hrál nejprve v Pražském divadle pro mládež, pak na oblastních scénách (Jihlava, Mladá Boleslav, Hradec Králové) a od poloviny 50. let působil v Praze (Kabaretní divadlo v Alhambře, Vesnické divadlo, Pražské estrády, Laterna magika). Od poloviny 40. let ztvárnil ve filmu přes dvacet epizodních rolí, mezi nimiž figurují různé typy mladíků (Hrdinové mlčí, 1946; Na dobré stopě, 1948; Jarní povětří, 1961; Na laně, 1963), vojáků (Hvězda zvaná Pelyněk, 1964; Maratón, 1968) a úředníků (Florián, 1961; Návrat ztraceného syna, 1966), ale i knihkupce (Král Králů, 1963), reportéra (Dáma na kolejích, 1966) či ženicha (Komedie s Klikou, 1964). Zejména často pak hrál  příslušníky bezpečnosti, ať už obékal jejich uniformy jako v Novákově Zločinu v dívčí škole (1965), snímku Jaroslava Macha  „Rakev ve snu viděti…“ (1968) a naposled před film. kamerou, než vee 44 letech předčasně zemřel, anebo jako tajný policista v Kachyňově záhy "trezorovém" snímku o praktikách StB Ucho (1970) podle námětu Jana Procházky.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!