V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠULA, Josef

Josef ŠULA (* 14. 10. 1882, † po 1940?)  – herec; bratr architekta B. Šuly. Od roku 1902 hrál u venkovských div. společností a později ho angažovali v Lublani a Záhřebu (Národní divadlo). Roku 1922 vystupoval v pražském kabaretu Hvězda. Pracoval jako asistent režiséra V. Slavínského. Za pobytu v Paříži, kde byl tajemníkem čs. kolonie (1927–35), pracoval v tamějším filmu. Herecky český film příliš neobohatil. Ve čtyřech němých filmech vytvořil roličky domovníka (Zelený automobil, 1921), hotelového hosta (Roztržené foto, 1921), lékařova asistenta (Manželé paní Mileny, 1921) a ovčáka (Kříž u potoka, 1921). V první zvukové verzi Babičky (1940) se objevil jako host na zámku. V barrandovských ateliérech pracoval jako pomocný režisér a byl i organizačním pracovníkem (sekretář OČFH).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!