V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠUBRT, Miloš

Miloš ŠUBRT (* 15. 3. 1886 Praha, † 8. 3. 1948 Praha)  – herec a operetní zpěvák. V letech 1908–22 začínal u různých venkovských div. společností a v Plzni, pak prošel divadly v Českých Budějovicích (1922–25) a Pardubicích (1925–32). Posledních patnáct sezon strávil na pražských operetních scénách Velká Opereta (1932–44) a Divadlo v Karlíně (1945–47). S filmem ho poprvé spojila drobná role bankéře v satirické komedii M. Friče Hej-Rup! (1934). Následovala plejáda asi padesáti film. epizodek venkovských a městských figurek, mezi nimiž převažují postavy drožkářů a kočích (Tři vejce do skla, 1937; Batalion, 1937; Dívka v modrém, 1939; Maskovaná milenka, 1940; Host do domu, 1942), dělníků (Dědečkem proti své vůli, 1939; Pro kamaráda, 1940; Nebe a dudy, 1941; Karel a já, 1942), sluhů (Svatební cesta, 1938; Advokát chudých, 1941; Čtrnáctý u stolu, 1943), zahradníků (Provdám svou ženu, 1941; Sobota, 1944) a hostinských (V pokušení, 1938; Humoreska, 1939). Zahrál si i faráře (Matkina spoveď, 1937), profesora (Studujeme za školou, 1939) a konšela (Počestné paní pardubické, 1944). Naposledy se objevil v Cikánově dramatu O ševci Matoušovi (1948).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!