V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠUBERT, Gaston

Gaston ŠUBERT (* 12. 10. 1931 Praha, † 22. 11. 2008 Praha)  – herec a inspicient. Studoval DAMU (1949–51) a jevištní praxí prošel v kladenském loutkovém divadle (1954–56), Vesnickém divadle (1954–56) a Krajském oblastním divadle Hradec Králové (1961–65). Ve druhé polovině 50. let byl hercem a asistentem režie v Čs. rozhlase a ČST, kde poté pracoval jako rekvizitář. Od roku 1969 byl zaměstnancem (nejprve rekvizitář, záhy inspicient a příležitostný herec) Městských divadel pražských. V poslední době hostoval v Divadle ABC (Sestup Orfeův, Červený a černý). Ve filmu účinkoval sporadicky a jen v epizodkách, mj. zlotřilce (Adéla ještě nevečeřela, 1977), herce (Já už budu hodný, dědečku!, 1978), myslivce (Křtiny, 1981), tlustého šmelináře (Kouzelníkův návrat, 1984), strýce Oldy (Slunce, seno a pár facek, 1989) a soudce (Z pekla štěstí, 1999). Spolupracoval i s rozhlasem a objevoval se též v tv. seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1992; Náhrdelník, 1992; Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 1999) či zahraničních produkcích, natáčených u nás, mj. Mutters Courage/Matčina odvaha (1995), Mission: Impossible (1996) a Bídníci/Les Misérables (2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!