V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTUCHAL, Jiří

Jiří ŠTUCHAL (* 20. 11. 1912 Brno, † 2. 3. 1979 Praha)  – kabaretiér, konferenciér a publicista; bývalý manžel zpěvačky populárních písní Věry Rackové (1919–2006). Po maturitě na reálce v Brně (1930) pracoval zde jako úředník Zemské banky (1931–42). Od roku 1944 byl redaktorem Čs. rozhlasu v Brně a pak v Praze (1954–55, 1960–72). Diváci ho znali jako oblíbeného autora a konferenciéra zábavných a satirických pořadů i kabaretů v rozhlase, na estrádních pódiích a tv. obrazovce. Objevil se i na film. plátně v menších rolích, např.: divák (Hudba z Marsu, 1955), kapitán hokejového mužstva (Ledoví muži, 1960), zájemce o byt (Každá koruna dobrá, 1961), ministerský úředník (Einstein kontra Babinský, 1963) a fotbalový funkcionář (Ženy v ofsajdu, 1971). Do časopisů psal humoristické povídky.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!