V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTRICH, Michal/Milan

Michal/Milan ŠTRICH (* 19. 8. 1951 Třebíč)  – herec. Po odchodu ze SVVŠ, kterou musel opustit po emigraci příbuzných roku 1968, se živil dva roky jako kulisák v ostravském divadle. I bez maturity ho přijali ke studiu herectví na JAMU a ještě před absolutoriem (1975) nastoupil do zájezdového souboru příbramského divadla. Od roku 1979 měl angažmá v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech (Puk ve Snu noci svatojánské, Tiberg v Manon Lescaut), kde posléze vykonával i funkci ředitele (1995–97). Roku 1997 nalezl profesní zázemí v činoherním souboru plzeňského Divadla J. K. Tyla, k jehož kmenovým členům patří dodnes (Ratcliff v Richardovi III., Pandolf v komedii Tři v tom, poctivý zloděj Jarda Sklo ve hře Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, krejčí Fiala v Našich furiantech, laskavý kanovník Chasublo v komedii Jak je důležité míti Filipa, úslužný hostinský v Královně Margot). Zkušenost s účinkováním ve filmu získal v epizodních rolích mladíka z vinárny (Noc klavíristy, 1976), dělníka (Vítězný lid, 1977), čerpadláře (Smrt stopařek, 1979) a náměstka ředitele Prefy (Na koho to slovo padne…, 1979). Později se objevil ještě ve filmech Kopytem sem, kopytem tam (1988) a Jak ukrást Dagmaru (2001).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!