V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTRÉBLOVÁ, Alena

Alena ŠTRÉBLOVÁ (* 27. 4. 1966 Praha)  – herečka; sestra herce Jiřího Štrébla (* 1958). Absolvovala loutkoherectví na alternativní větvi DAMU (1992). Herecké začátky se vztahují k A studiu Rubín a Divadlu na okraji. Postupně hostovala v Divadle Na zábradlí, Studiu Ypsilon, Divadle Sklep a Národním divadle v Praze. Roku 1995 nastoupila do angažmá Divadla Komedie a od roku 2001 působí v pražském Divadle Rokoko. Nepočítáme-li studentské snímky FAMU, zatím hrála jen drobné role ve filmech Proč? (1987), Krvavý román (1993), Cesta z města (2000), Mazaný Filip (2003) a Kulička (2008). Objevila se i na obrazovce v tv. seriálech Draculův švagr (1996), Ordinace v růžové zahradě (2006) a Ošklivka Katka (2008). Před kamerou už stála i její dcera Debora (Ordinace v růžové zahradě, 2005).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!