V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTRAMPACHOVÁ, Marie

Marie ŠTRAMPACHOVÁ (* 18. 10. 1908 Plzeň, † 199?)  – herečka. Láska k divadlu podpořená ochotnickou zkušeností ji přivedla ve čtrnácti letech do angažmá Městského divadla v Plzni, kde za pět sezon nabyla v hereckém projevu profesionální jistoty, kterou pak upevňovala následujících dvacet let (1927–47) u řady venkovských div. společností. Roku 1947 se stala členkou nově vzniklého Divadla města Žižkova. Po zániku této lidové scény se sídlem v paláci Akropolis hrála od roku 1949 nejprve v Novém Boru a posledních deset let před odchodem do penze (1963) byla herečkou a nápovědkou v Městském oblastním divadle v Kolíně. Od ukončení jevištní činnosti se začala uplatňovat ve filmu, kde se uvedla vedlejší postavou manželky předsedy JZD Mateřanka (V. Všelicha) v polemickém dramatu Cesta hlubokým lesem (1963), který podle námětu Jaroslava Dietla natočil Štěpán Skalský. Do menší role tety studenta Vojty (J. Hanzlík) ji obsadil režisér Otakar Vávra ve zfilmování Hrubínovy básně Romance pro křídlovku (1966). Vedle epizodek manipulantky v tiskárně (Po stopách krve, 1969) a ženy v chrámu (Slasti Otce vlasti, 1969) vytvořila na sklonku 60. let drobnou, ale výraznou roli v Juráčkově podobenství Případ pro začínajícího kata (1969). Hrála zde ženu z lidu v kroji, která ve funkci druhé přísedící u soudu vyjádří svůj názor k přiznání obžalovaného cizince Gullivera (L. Kostelka) a její „nepatřičné“ stanovisko je z protokolu vyškrtnuto. Malými rolemi starých matek, tet, babiček a stařenek se prezentovala ještě v sedmi titulech normalizační kinematografie: Dívka na koštěti (1971), Dny zrady (1973), Osvobození Prahy (1976), Vítězný lid (1977), Jak rodí chlap (1979), Blázni, vodníci a podvodníci (1980) a Muž přes palubu (1980).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!