V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTÍPKOVÁ, Marie

Marie ŠTÍPKOVÁ (* 9. 9. 1986 Český Těšín)herečka. Na ZUŠ v rodišti, kde se naučila hrát na altsaxofon a všechny druhy zobcových fléten, chodila i do dramatického kroužku, s nímž absolvovala dětské div. i recitační soutěže. Po maturitě na českotěšínském gymnáziu (2006) vystudovala činoherní herectví na DAMU (2010). Vedle inscenací ve školním Disku (Velmi společenské tance, Tartuffe, Na flámu) a externí spolupráce s českou scénou Těšínského divadla účinkovala v komorním Divadle Viola (Staročeské vánoční hry), A Studiu Rubín (Pastička, Soprán ze slapské přehrady) a Minoru (Hon na jednorožce, Marnotratný syn). Na film. plátně debutovala jako asistentka Marie v situační komedii Martina Dolenského Chyťte doktora (2007). Zviditelnila ji pak hlavní ženská role v retrosnímku V. Drhy Anglické jahody (2009), kde si jako mladá těhotná hrdinka Táňa ujasňuje situaci a vztahy s několika muži na pozadí událostí srpnové okupace 1968.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!