V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTICHOVÁ, Marie

Marie ŠTICHOVÁ (* 1927, † nejspíše koncem 80. let v Praze)  – herečka. Dostupné teatrologické dokumentace její herecké působení na jevišti neprokazují (po 1945 žádné angažmá neměla). Ve svých dvaceti letech si zahrála jednu z vedlejších dívčích rolí ve slavném filmu Siréna (1947) v režii Karla Steklého podle sociálního románu Marie Majerové. Ve sporadických návratech před kameru hrála epizodky kostymérky (Smrt za oponou, 1966), fotbalové fanynky (Ženy v ofsajdu, 1971), zákaznice (Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1979; Lásky mezi kapkami deště, 1979), asistentky (Neohlížej se, jde za námi kůň!, 1979) a pradleny (Vojtěch, řečený sirotek, 1989). Ojedině se objevila i na tv. obrazovce, mj. v pohádce O princezně, která pořád vařila (1967) a v seriálu Dnes v jednom domě (1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!