V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTÍBR, Jiří

Jiří ŠTÍBR (* 19. 5. 1937)kameraman a příležitostný herec; manžel filmové střihačky Elišky Štíbrové (* 1943). Na přelomu 50. a 60. let studoval kameru na FAMU, ale školu nedokončil. Pracoval jako asistent kamery ve FSB a občas ve filmech i hrál, ale vesměs jen epizodky frajerských mladíků (Srpnová neděle, 1960; Noční host, 1961; Okurkový hrdina, 1963; Martin a devět bláznů, 1966; Žert, 1968). Přesto jednu výraznější hereckou kreaci v české kinematografii zanechal. Ještě jako posluchače FAMU ho učinil režisér J. Krejčík jedním z protagonistů psychologického dramatu Probuzení (1959). V postavě automechanika a kytaristy Marcela zde tvořil s P. Kostkou, J. KodetemJ. Brejchovou partu mladistvých výtržníků, kteří svedou na zcestí osamělého číšníka Tonka (J. Šmíd). Poprvé však stanul před kamerou o něco dřív jako hlavní hrdina školní etudy studenta FAMU Otakara Fuky Linka 515–42 (1958). Po srpnové okupaci emigroval se ženou do Rakouska (1969), kde se oba prosadili ve svých profesích v televizi i filmu: on jako kameraman (podílel se mj. na filmech Petera Patzaka, Michaela Hanekeho a Michaela Glawoggera) a manželka jako střihačka.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!