V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTERCL, Václav

Václav ŠTERCL pseudonym Bettl (* 1922 Blovice, okres Plzeň-jih, † 1989)  – herec; bratr herce J. Štercla. Zjevem se dosti podobal bratrovi, k jehož nelibosti toho využíval hojně ve filmu, byť jen v epizodkách širokého spektra činností a profesí, např. železničář (Flám, 1966), zelinář (Profesoři za školou, 1975), zřízenec na patologii (Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 1974), komorník (Dům Na poříčí, 1976), vrchní v šantánu (Adéla ještě nevečeřela, 1977), voják (Skandál v Gri-Gri baru, 1978), funkcionář (Kam nikdo nesmí, 1979), výběrčí fondu (Lásky mezi kapkami deště, 1979), knihkupec (Monstrum galaxie Arkana, 1981), herec (Každému jeho nebe, 1981), pacient (Pozor, vizita!, 1981), hostinský (Příhody pana Příhody, 1982) a čert (S čerty nejsou žerty, 1985). S bratrem hrál stejnou roli „muž s harmoniem“ v Hodinářově svatební cestě korálovým mořem (1979).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!