V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CELERÝN, Oldřich

Oldřich CELERÝN (* 11. 3. 1928 Ostrava-Svinov, † 30. 1. 1973 Brno, sebevražda)  – herec. Absolvoval herectví na JAMU (1950) a nastoupil s dalšími kolegy z ročníku do Těšínského divadla (1950–51). Po ukončení vojenské prezenční služby přijal angažmá do činohry Státního divadla v Brně (1953–73), kde vytvořil více než sedmdesát rolí rozličného charakteru (mj. Vojcek, Žebrák v Mahenově Mrtvém moři). Uplatnil se rovněž v rozhlase jako zpěvák a šansoniér, v televizi i dabingu. Hrál rovněž v několika filmech, poprvé ještě jako student ve Wallóově budovatelském dramatu Veliká příležitost (1949). Později se na plátně mihl v epizodkách četaře Kečkéše ve slov. baladě Dimitrije Plichty Kto si bez viny (1963), příslušníka VB ve Skalského špionážním snímku Anděl blažené smrti (1966) a asistenta v sanatoriu profesora Somra (M. Kopecký) ve Vorlíčkově komedii „Pane, vy jste vdova!“ (1970). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v tv. záznamu div. představení Nebožtík Nasredin (1964) anebo v brněnském seriálu Vraždy z archivu (1971).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!