V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTEMBERGOVÁ, Šárka

Šárka ŠTEMBERGOVÁ provdaná Kratochvílová (* 8. 7. 1924 Praha, † 22. 5. 2005 Praha)  – herečka. Po absolvování dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze (1947) pokračovala ještě dva roky ve studiu herectví na DAMU. Z prvního angažmá v Mladé Boleslavi (1949–57) přešla do pražského Divadla Rokoko (1957–58), ale zdržela se jen sezonu. Jevištní činnost obnovila ještě nakrátko jako členka Ústředního souboru ministerstva vnitra (1960–62). Pak zájem obrátila na amatérskou scénu zaměřenou na dětské divadlo a recitaci, kterou pomáhala až do konce života kultivovat a rozvíjet po stránce organizační, výchovné a teoretické. Mj. dlouholetá vedoucí dětských souborů literárně dramatického oddělení LŠU v pražských Radlicích a Recitačního studia Šrámkova domu v Sobotce. Publikovala v odborném tisku, napsala řadu dramatických textů a metodických příruček pro mluvní výchovu dětí. Jako lektorka se účastnila mnoha seminářů, vyučovala na lidových konzervatořích a později i na katedře výchovné dramatiky DAMU, zasedala v porotách různých přehlídek a soutěží. K herecké profesi se znovu příležitostně vracela od poloviny 70. let v malých rolích, které ztvárňovala před kamerou ve filmech komediálního ladění, např. kombajnérka (Léto s kovbojem, 1976), sekretářka (Tím pádem, 1979), tělnatá dáma (Lásky mezi kapkami deště, 1979), pracovnice záchytky (Samorost, 1983), pohádková babička (Hotýlek v srdci Evropy, 1993), vesnická žena (Stůj, nebo se netrefím, 1998). Nejčastěji ji obsazoval režisér K. Kachyňa, v jehož snímku Sestřičky (1983) vytvořila malou, ale výraznou kreaci ženy rozhněvaného vesničana Viskupa (B. Ličman). Zahrála si i babičku v tv. seriálu K. Kachyni Vlak dětství a naděje (1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!