V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTEMBERG, Jaromír

Jaromír ŠTEMBERG (* 15. 7. 1955 Praha)  – herec. Už v deseti letech se objevil ve filmu Káťa a krokodýl (1965), který o dětech a pro děti natočila Věra Plívová-Šimková. Absolvoval obor herectví na DAMU (1978) a za studií hostoval na předních scénách v Praze (Národní divadlo, Činoherní klub) i Brně (Divadlo bratří Mrštíků). Současně si zahrál v několika filmech malé a epizodní role spolužáků (Běž, ať ti neuteče, 1976; Zrcadlení, 1977), ženicha (Báječní muži s klikou, 1978) a vedoucího tábora (Od zítřka nečaruji, 1978). Jiný typ účinkování před kamerou si vyzkoušel v televizi, např. v inscenaci Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1978) a seriálu Velitel (1981). Po škole do trvalého angažmá nenastoupil, počátkem 80. let byl vedoucím Kulturního domu v Praze Na Homolce a externě hrál v Krajském divadle Příbram. Roku 1982 emigroval do USA, odkud se po změně režimu vrátil do vlasti, ale herectví se již nevěnoval. Na VŠE v Praze vystudoval mezinárodní obchod a finance a pracuje v této oblasti.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!