V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTEFL, Josef

Josef ŠTEFL (* 17. 11. 1923 Brno, † 14. 3. 2002 Brno)herec. Jako chlapec z pro letářské rodiny se vyučil fotografem a touto profesí se živil do konce okupace. Jeho hlavním zájmem se stalo ochotnické divadlo (hrál na předměstích Brna a v Dětském divadle Kašpárka Turka). Také se soukromně učil zpěvu ve Filharmonické besedě a bral hodiny herectví u R. Waltera. Hned po osvobození ho v Brně přijali do dramatického oddělení Státní konzervatoře (studoval do 1949) a jako eléva a pak i řádného člena do Svobodného divadla. Jeho civilní herecký projev podmínily jak životní zkušenosti, tak cit pro souznění s dobou. Utvrzovala ho v něm i spolupráce s audiovizuálními médii. Už tehdy začal spolupracovat s rozhlasem a s filmem. Jakkoliv Wallóovo budovatelské drama Veliká příležitost (1949), zasazené do prostředí stavby mládeže, bylo značně schematickým filmem jako většina tehdejší produkce, obdařil roli zámečníka a propuštěného trestance Tondu Buráně rysy, které posouvaly kresbu současných postav kupředu. Navíc v tomto a dalších dvou filmech – sociálním dramatu V. Kubáska Zvony z rákosu (1950), kde hrál dělníka a muzikanta Josku Potměšila, a v Gajerově dramatu Usměvavá zem (1952), kde měl epizodku rolníka – poznal z bezprostřední blízkosti práci tehdejších významných herců, mj. J. Vojty, F. Kliky, L. Boháče, V. Šmerala, J. Plachty, M. Brožové. Natáčení filmů probíhalo v době, kdy vykonával vojenskou službu, ale byl z ní vyreklamován. Dveře mu tehdy otevíraly dvě pražské scény: vinohradské Divadlo čs. armády a Divadlo ABC. Vrátil se však do Brna, kde mateřský soubor zatím přeměnili v zájezdové Krajské oblastní divadlo, k němuž se na tři sezony připojil. Roku 1953 získal angažmá v činoherním souboru Státního divadla, respektive Národního divadla v Brně, kterému již zůstal věrný a setrval zde téměř třicet let. Po dlouhé pauze se na plátno vrátil epizodkou komunisty z Blanska Komárka v tendenční agitce A. Kachlíka Dvacátý devátý (1974) a pak vedlejšími úlohami lékaře Baláže ve slov. psychologickém snímku Vlado Balca Uhol pohľadu (1984) a antifašisty dr. Herrmanna v Soukupově retropříběhu Pěsti ve tmě (1986). Naposledy se objevil v německém filmu Kaspar Hauser (1993). Hrál v celé řadě inscenací brněnského studia ČST, např. Gazdina roba (1962), Jediná noc (1963), Tarelkinova smrt (1963), Na zemi (1963), Poslední etapa (1968), Gazdina roba (1972), Rezident s flétnou (1985), Past na škodnou (1987) i v seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1989). Dlouhodobě a intenzivně se věnoval práci v rozhlase, uměleckému čtení a recitaci. Působil jako pedagog na JAMU (1960–75). Psal verše a pohádky. Jeho profil přináší 2. díl slovníku Postavy brněnského jeviště (1989).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!