V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTĚDRÝ, Karel

Karel ŠTĚDRÝ (* 10. 4. 1937 Praha)  – zpěvák, herec, konferenciér a podnikatel; bratr hudebníka a hudebního dramaturga Ivana Štědrého (* 1934). Oba rodiče byli učitelé. Vystudoval železniční inženýrství se stavební specializací na Fakultě stavební Vysoké školy železniční v Praze (1960). Jako amatérský zpěvák působil od roku 1953 s orchestrem bratra. Zásadní zlom nastal roku 1958, kdy začala spolupráce s J. Suchým, J. Šlitrem a orchestrem F. Havlíka v Redutě. Roku 1959 patřil k zakládajícím členům divadla Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Zuzana je sama doma aj.), odkud roku 1962 přešel do kabaretního Divadla Rokoko (Čekání na slávu, Drak je drak, Filosofská historie, Pan Pickwick aj.). Od roku 1972 je ve svobodném povolání. Střídavě spolupracoval jako konferenciér a zpěvák s předními tanečními orchestry, zejména Karla Vlacha a Václava Hybše. Díky všestrannosti se uplatňoval i v komponovaných písničkových a estrádních programech Pražského kulturního střediska a pro některé psal scénáře. Už od dob éry Semaforu hojně účinkoval v rozhlase, a hlavně v televizi, kde se jeho kultivovaný hlas a tvář s typickými brýlemi staly nedílnou součástí mnoha písničkových a zábavných pořadů (Písničky na zítra, Vysílá Studio A). Na obrazovce řadu hudebních, zábavných a soutěžních pořadů a cyklů pravidelně i uváděl (Pekelně se soustřeď, Kabaret U dobré pohody, Diskotéka pro starší a pokročilé, Muzeum populární hudby, Písničky z obrazovky aj.). Hudební nosiče zaznamenávají přes 100 písní v jeho podání, k nejúspěšnějším patří hity Potkal potkan potkana (s J. Suchým), Milenci v texaskách (s J. Zímou) a Mám malý stan (s W. Matuškou). Hrál i menší úlohy ve filmech, spojené někdy se zpěvem: brigádník na melioracích jihočeských blat v Gajerově dramatu Sedmý kontinent (1960), voják Kadrnožka v semaforském muzikálu Jána Roháče a V. Svitáčka Kdyby tisíc klarinetů (1964), mnich, výběrčí daní a švec v hašlerovské revui ze staré Prahy Ta naše písnička česká (1967) Z. Podskalského, skladník Halala v Cvrčkově a Rozkopalově dětském příběhu Hodina modrých slonů (1971). Podskalský mu svěřil i roli zbrojnoše v Noci na Karlštejně (1973) a inseminátora v Trháku (1980). Po roce 1989, kdy ubylo nabídek, podniká s nápojovými automaty (spolumajitel společnosti Š & Sch). Ke zpěvu a moderování se občas vrací (mj. klubové pořady s P. Filipovskou). S Petrem Hořcem napsal knihu vzpomínek Z mého života (1999) a své osudy vylíčil v cyklu ČT 13. komnata (2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!