V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CELERIN, Josef

Josef CELERIN (* 19. 11. 1898 Plzeň, † 22. 4. 1971 Praha)  – operní pěvec-basista. Maturoval na učitelském ústavě v Českých Budějovicích (1918) a učil na národních školách. Zároveň pohostinsky vystupoval v operách na jevišti Jihočeského národního divadla v Českých Budějovicích, kde také získal první angažmá (1920–25). Další umělecké zkušenosti nabyl a svůj repertoár rozšířil v Českém divadle v Olomouci (1925–30). Následující tři dekády byl členem opery Národního divadla v Praze, když poprvé tu ještě jako host vystoupil v roli Vodníka (Rusalka, 1925) a vytvořil tu celkem na 240 rolí. Nosný a kultivovaný hlas uplatnil zvláště ve Smetanových a Dvořákových operách. Svědectví o jeho pěveckých kvalitách se zachovalo díky dvěma hraným filmům. V první zvukové verzi Smetanovy opery Prodaná nevěsta (1933), kterou natočili S. Innemann a Jaroslav Kvapil, mu připadl part sedláka Míchy. Daleko omezenější prostor dostal ve Slavíčkově adaptaci Raisova románu Pantáta Bezoušek (1941), kde hraje a zpívá sedláka Krušinu ve scéně z představení Prodané nevěsty v Národním divadle. Roku 1942 byl nejprve nuceně v Národním divadle pensionován, směl ještě sezonu 1943/44 vystupovat v Plzni, ale pak byl uvězněn, když se odmítl rozvést z „nearijkou“. Po osvobození se vrátil do Národního divadla, kde setrval do odchodu do penze (1962), aby zde poté ještě hostoval (do 1968). V Krškově film. přepisu Smetanovy opery Dalibor (1956) propůjčil postavě žalářníka Beneše pouze svůj zjev, k němuž hlasový projev dodal pěvec Zdeněk Kroupa. Spolupracoval také s rozhlasem a nahrál i gramofonové desky. Ve sborníku Jaro Národního divadla v Praze (1945) zanechal své vzpomínky na dobu protektorátu (Mé odmlčení).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!