V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠTÁDLER, Václav

Václav ŠTÁDLER (* 16. 2. 1929 Trnovany, okres Ústí nad Labem, † 3. 12. 1992 Praha)  – tanečník a choreograf. Po začátcích eléva v teplickém divadle (1945–47) prošel do poloviny 50. let jako taneční sólista oblastními scénami v Liberci, Ústí nad Labem a Kladně. Roku 1955 zakotvil nadlouho v Praze, kde tři sezony tančil v Hudebním divadle v Karlíně a dalších dvacet let byl členem Laterny magiky. Od roku 1974 zároveň spolupracoval jako choreograf s Krušnohorským divadlem v Teplicích (od roku 1984 šéf baletu). Křest před kamerou si odbyl nejprve ve své taneční profesi (Komedie s Klikou, 1964). Podruhé hrál epizodku fotografa v Zemanově pohádce Šíleně smutná princezna (1968). Větší herecký úkol představovala až postava špiona Scarlettiho ve Fukově sci-fi dobrodružném snímku Akce Bororo (1972), na němž se podílel i po stránce choreografické. Objevil se i ve Steklého politické satiře Hroch (1973) a Vávrově životopisném snímku Putování Jana Amose (1983). Na tv. obrazovce se pak objevil mj. v pohádce O štěstí a kráse (1986). K pohybové spolupráci si ho přizval H. Bočana u pohádky S čerty nejsou žerty (1985). Choreografické schopnosti uplatňoval i v televizi (mj. Polka jede do světa, 1965; Lucerna, 1967; Padla kosa na kámen, 1974).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!