V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠRÁMEK, Vladimír

Vladimír ŠRÁMEK (* 6. 9. 1893 Libochovice, okres Litoměřice, † 4. 5. 1969 Praha)  – právník, divadelní režisér, dramaturg, překladatel her a herec. S titulem doktora práv a literárními ambicemi rozšířil v šestadvaceti letech řady film. průkopníků, když s architektem Janem Emilem Koulou napsali podle známé legendy scénář k ceněnému historickému dramatu režisérů Karla Degla a A. Novotného Stavitel chrámu (1919), v němž si také zahrál zpovědníka Karla IV. (J. Seifert). Poté ještě přispěl hereckými etudami do dalších dvou němých a dvou zvukových filmů v postavách myslivce (Tam na horách, 1920), účetního sklárny (Román hloupého Honzy, 1926), obhájce (Aféra plukovníka Redla, 1931) a tajného detektiva (Anna proletářka, 1952). Těžiště jeho umělecké tvorby ale tkvělo v divadle. Počátkem 50. let byl velmi krátce i ředitelem a režisérem Krajského oblastního divadla v Hradci Králové.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!