V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠRÁMEK, Jiří

Jiří ŠRÁMEK (* 7. 7. 1920 Praha, † 31. 7. 2004 Praha)  – herec, moderátor, divadelní a rozhlasový režisér. Absolvoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1939) a za okupace hrál v divadlech v Pardubicích a Ostravě. Na jevišti pokračoval ještě dvě poválečná léta v souboru nově založeného Realistického divadla v Praze. Roku 1947 nastoupil do Armádního rozhlasu a roku 1950 se stal režisérem gramofonového vydavatelství Supraphon, kde působil i jako dlouholetý ředitel Divadla hudby (1957–71). Věnoval se režii mluveného slova v rozhlase a nahrávacích studiích a díky jeho čtyřicetiletému působení ve slovesné edici Supraphon se na desky zachytily hlasy desítek českých herců a vypravěčů. Roku 1953 po zahájení provozu ČST odvysílal první zpravodajskou relaci. Zároveň se s jeho kultivovaným, charakteristicky zbarveným hlasem nesetkávali jen posluchači rozhlasu, ale hojně ho slýchali i diváci v televizi a v kině jako spíkra dokumentárních pořadů. Namlouval také komentáře osvětových a celovečerních hraných filmů (Muž z prvního století, 1961; Král Králů, 1963; Případ Daniela, 1964) a občas daboval i jiné herce. Několikrát se objevil i na plátně v menších roličkách, např. referenta (Tereza, 1961) a reportéra (U telefonu Martin, 1966). Výraznější kreaci předvedl v postavě agenturního dramaturga Pihy, hájícího – byť opatrnicky – u nadřízených orgánů „neangažovanou“ činnost malého div. souboru, o jehož peripetiích na sklonku totality vypráví hořká komedie L. Smoljaka Nejistá sezóna (1987).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!