V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠRAJEROVÁ, Daniela

Daniela ŠRAJEROVÁ provdaná Kroutilová (* 18. 6. 1941 Praha)herečka. Po ukončení studia herectví na DAMU (1962) se stala členkou ostravského Divadla Petra Bezruče, které po třech sezonách opustila, aby na rok rozšířila řady experimentální zájezdové scény Maringotka. Od roku 1966 již do trvalého angažmá nenastoupila. Poprvé ji kamera – ještě televizní – zachytila v inscenaci div. představení Milenci v kiosku (1963). Příležitostně se uplatnila ve filmu v malých a epizodních rolí, např.: servírka (Odvážná slečna, 1969), elévka (Případ pro začínajícícho kata, 1969), dělnice (…a pozdravuji vlaštovky, 1972), jeptiška (Všichni proti všem, 1977), osamělá dispečerka a mladá obyvatelka pražského sídlištního paneláku (Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 1979), lékařka (Kluk za dvě pětky, 1983), barmanka (Radikální řez, 1983), učitelka (Experiment Eva, 1985) a poté si zahrála zdravotní sestry: staniční sestra (Cena medu, 1986) a na film. plátně zatím naposled jako sestra na pohotovosti v dramatu V. Chytilové Kopytem sem koppytem tam, 1988). Manželské dvojice před kamerou hrála s A. Filipem (Tam, kde hnízdí čápi, 1975) a P. Jirasem (Muž přes palubu, 1980). S účinkováním před kamerou se poněkud netypicky rozloučila na obrazovce, a to v tv. filmu Jaromila Jireše Naděje má hluboké dno (1989). Uplatnila se i v rozhlase. Herecké profesi se v poslední době věnuje pedagogicky jako profesorka jevištní řeči AMU a zkušená lektorka kursů rétoriky a umění prezentace.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!