V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

CARDA, Josef

Josef CARDA (* 18. 1. 1956 Ústí nad Labem)herec. Po absolvování herectví na JAMU působil v brněnském Divadle Husa na provázku. Později vystupoval v Prozatímním divadle F. R. Čecha, ústeckém Činoherním studiu, pražském Rokoku, Činoherním klubu (Pitvora), Divadle Bez zábradlí (Kdes byla v noci, Hráči, Blbec k večeři, Příliš hlučná samota). Proslavil se jako jeden z protagonistů satirického tv. pořadu Tele Tele (vykutálený Kopečkovic synek Marcel a sportovní moderátor Carda Retarda). Dramatické a komediální role hrál v televizi (Milenec lady Chatterleyové, 1998; Gambit, 2000; Revizor, 2005; Na vlky železa, 2010) a ve filmech Čas dluhů (1998), Hurá na medvěda (2000), Rebelové (2001) a Kameňák 3 (2005) a zatím naposled jako Richard Gold ve snímku Ulovit milionáře (2009). Nejvíce prostoru tak dosud měl v seriálech (Tři králové, 1998; Na lavici obžalovaných justice, 1998; Pra pra pra, 2000; Útěk do Budína, 2003; Letiště, 2006; Nemocnice na kraji města – nové osudy, 2007; Ošklivka Katka, 2008; Vyprávěj, 2009), z nichž největší popularitu mu přinesla role poručíka Sluníčka v seriálu Policajti z předměstí (1998).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!