V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠPONAROVÁ, Marie

Marie ŠPONAROVÁ (* 19. 11. 1897 Praha, † 23. 6. 1982 Praha)  – operní pěvkyně-sopranistka a herečka. Studovala učitelský ústav v Praze, zpěv v Pivodově pěvecké škole a soukromě u Ludmily Neumannové a Konrada Wallersteina. Operní dráhu začala u Východočeského divadla (1921–22), následně byla sólistkou operních souborů Českého divadla v Olomouci (1923–25), Slovenského národního divadla v Bratislavě (1925–28) a Národního divadla v Praze (1928–42), kde hostovala i po odchodu do penze. Pak se věnovala soukromé pedagogické činnosti i jako rozhlasová a koncertní zpěvačka. Byla sopranistkou s temněji zabarveným, klidným hlasem, zvukově vyrovnaným ve všech polohách a vynikla i půvabným zjevem. Ve filmu hrála jen třikrát a vždy ženy hlavních hrdinů vzdorujích mocenské zvůli: neohroženého novináře Havlíčka (F. Smolík) v životopisném filmu Karel Havlíček Borovský (1931) S. Innemanna, c. a k. vládního rady Pavla Haly (K. Hašler) alias vlasteneckého písničkáře v Innemannově Písničkáři (1932) a protinacistického odbojáře plukovníka Jánského (G. Hilmar) v okupačním dramatu V. Wassermana Nadlidé (1946).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!