V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠPIDLA, Václav

Václav ŠPIDLA (* 28. 9. 1922 Praha, † 21. 6. 1979 Praha)divadelní režisér a herec; otec historika a politika Vladimíra Špidly (* 1951). Začínal za okupace u cestujících div. společností (Bedřich Rys, F. Nechyba, Rudolf Nádhera, V. Rovenský). Po válce vystudoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1946) a absolvoval DAMU (1948). Zprvu se uplatňoval jako herec temperamentního výrazu i nadsázkové komiky v Disku a Ex-Disku v Alhambře (1945–47) a prošel krátce i činohrou Divadla 5. května. Roku 1948 se stal členem Městského divadla na Královských Vinohradech, respektive Ústředního divadla čs. armády, kde získal zkušenosti ve spolupráci s režisérem Jiřím Frejkou. V jeho činnosti za dalšího angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1954–63), jehož činohře šéfoval poslední tři sezony zdejšího působení, už režie převážila. Vlastní režijní koncepce, v nichž kladl důraz na ústřední téma a jeho zobecnění, expresivní herectví a smysl pro autonomní stylizaci žánru, rozvíjel dále na jevištích Národního divadla v Praze (1963–72) a kladenského Divadla Jaroslava Průchy (1972–79). Českému filmu herecky posloužil pouze dvanácti malými a jen výjimečně i většími rolemi. Hezkou komickou kreaci předvedl hned v první postavě domýšlivého bankovního účetního Badalce zvaného Gaston, jenž v poláčkovské komedii J. Grusse Hostinec „U kamenného stolu“ (1948) usiluje spolu se svým stejně sebevědomým přítelem Percym (J. Chvalina) získat srdce dvou sličných sester (D. FrýbortovouD. Sedláčková). Ty však opětují city dvou jiných šviháků, rozhádaných bratrů (R. HrušínskýS. Beneš), jejichž letitý malicherný spor obě dívky zdárně urovnají. Následovaly epizodky mladých mužů ve filmech ze vzdálenější i nedávné minulosti (Revoluční rok 1848, 1949; Zvony z rákosu, 1950; Anna proletářka, 1952), ale i v současných příbězích na aktuální téma (Veselý souboj, 1950; Expres z Norimberka, 1953). S většími intervaly se objevil ve dvou historických filmech, oba z období husitských válek, a zpodobnil v nich autentické postavy významných středověkých šlechticů: Oldřicha z Rožmberka ve Vávrově závěrečném díle „husitské trilogie“ s názvem Proti všem (1956) a norimberského markraběte Friedricha z Hohenzollernu v Daňkově Spanilé jízdě (1963). Přesnou typologickou kresbou obdařil svou nejdůležitější film. postavu, mudrlantského vesnického Holiče, jednoho z protagonistů podobenství E. Schorma Den sedmý, osmá noc (1969). Premiéry filmu, vinou normalizace odložené o dvacet let, se již nedočkal. Na plátně se objevil ještě v epizodkách faráře (…a pozdravuji vlaštovky, 1972) a studenta večerní školy pro pracující („Marečku, podejte mi pero!“, 1976). K několika málo tv. rolím patří např. úloha dr. Kolíska v komedii Ivo Nováka Kam slunce nechodí (1971).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!