V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠPICNEROVÁ, Vlasta

Vlasta ŠPICNEROVÁ (* 30. 8. 1953 Praha)herečka. Vystudovala loutkářství na DAMU a od poloviny 70. let působila v Nedivadle I. Vyskočila, v libereckém Naivním divadle a od poloviny 80. let patří k oporám souboru Divadla u Jindřišské věže, respektive Minor. Do filmu ji uvedla režisérka V. Chytilová, pod jejímž vedením ztvárnila hodnou a obětavou kolegyni a tajnou ctitelku titulního selandonského hrdiny (L. Suchařípa) v satiricky vyhrocené komedii Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983). Objevila se i v Kovalově filmech Hry pro mírně pokročilé (1986), povídkovém snímku Přátelé bermudského trojúhelníku (1987), opět u V. Chytilové jako majitelka obrazu ve filmu Hezké chvilky bez záruky (2006) a zatím naposled ve Štancelově Rekvalifikaci (2010).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!