V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠOTT st., Karel

Karel ŠOTT st. (* 28. 4. 1881 Praha, † po 1956?)  – herec a divadelní režisér. Pocházel z pražského Žižkova. Se zkušeností ochotníka nastoupil roku 1898 profesionální dráhu u kočovné div. společnosti ředitelů Karla Stockého a Antonína Muška. Po čtyřech letech u cestovních sdružení a krátkém pobytu v Národním divadle v Brně zakotvil roku 1904 na dlouho v Praze, kde hrál i režíroval hlavně v Pištěkově lidovém divadle na Vinohradech. Obě profese pak provozoval v činohrách Českého divadla v Olomouci (1922–30) a Jihočeského Národního divadla v Českých Budějovicích (1931–34). Následující sezonu objížděl venkov s vlastním souborem a poté byl téměř až do konce okupace režisérem Nového divadla v Praze. Po válce se k jevištní práci nakrátko vrátil jako člen Kuršovy lidové scény v Divadle města Žižkova (1947–48). Jeho doménou se staly velké postavy klasického repertoáru světových i domácích dramatiků, mezi nimi třeba shakespearovští hrdinové Král Lear, Othello a Shylock v Kupci benátském, Molièrův Harpagon a Tartuffe, Šubertův Jan Výrava, Kollárův i Tylův Jan Žižka, Valenta v Paličově dceři. Objevil se v filmech 30. let v epizodních rolích, poprvé v Matce Kráčmerce (1934), poté např. člen regulační komise (Dokud máš maminku, 1934), předseda lékařské komory (Grandhotel Nevada, 1934), diplomat (Milan Rastislav Štefánik, 1935), radní (Kříž u potoka, 1937), rychtář (Jan Výrava, 1937), host v rodině stavitele Bíny (Klapzubova jedenáctka, 1938), přítel varhaníka a neúspěšného skladatele Urbana (Umlčené rty, 1939), účetní ředitele banky (Její hřích, 1939) a člen správní rady (Muž z neznáma, 1939). Jeho syn Karel Šott ml. (okolo 1920–po 1979) si poprvé zahrál studenta ve filmu Jarčin profesor (1937), opilého hosta v koprodukčním filmu Zlatý pavouk (1956), epizodky v dalších filmech (Ženy v ofsajdu, 1971; Osvobození Prahy, 1975; Dobrý den, město, 1976 a Adéla ještě nevečeřela, 1977) a naposled je evidován ve snímku Poprask na silnici E 4 (1979).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!