V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠOLC, František

František ŠOLC (* 5. 6. 1906 Dubí, okres Kladno, † 10. 1. 1999 Plzeň)  – herec; otec herce a výtvarníka Tomáše Šolce (* 1937). Narodil se jako nejmladší ze sedmi dětí v rodině herce a ředitele vlastní kočovné společnosti Bohumíra Šolce. Divadlo ho zprvu nelákalo, chtěl studovat na lesnické škole nebo malířské akademii. V patnácti letech však stejně utekl k divadlu. První angažmá měl u div. společnosti ředitele Vladimíra Housy a od počátku 20. let sbíral zkušenosti v řadě kočovných společností (vedle zmíněného V. Housy, to byli Bohumír Šolc, M. Zieglerová, Alois Peterka). V letech 1935–38 vedl otcovu skupinu a roku 1939 získal vlastní div. koncesi. Po válce vystřídal oblastní scény (Karlovy Vary a Pardubice), od roku 1951 působil jako herec a sólista operety ve Státním divadle v Brně, znovu hrál v Karlových Varech (1959–61), krátce v Jihlavě a poslední období před penzí strávil v gottwaldovském Divadle pracujících (1962–68). Prokázal charakterizační schopnosti v širokém spektru postav v klasice i současných hrách, z repertoáru domácího i zahraničního, ale nejvlastnější mu byl komediální obor. Filmaři si ho povšimli až jako padesátníka, aby pak na plátně vytvořil čtyři vedlejší role starých mužů: kostelník v příběhu K. Kachyni z moravské vesnice těsně před koncem války Ať žije republika (1965), úředník ONV Ludvík Tuček v Helgeho psychologickém dramatu Stud (1967), dědeček žáka Vaška Balabána (Milan Zeman) v dětském snímku Josefa Pinkavy Automat na přání (1967) a naposled na film. plátně jako listonoš Alois Škvor v Pinkavově detektivce Mlčení mužů (1969). Byť mu zbývalo ještě 30 let do normalizačního divadla ani filmu již nezasáhl.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!