V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠOLC, Antonín

Antonín ŠOLC (* 1871 Meziříčí, † po 1947?)  – herec. Už od dětství vystupoval ve školních div. představeních, divadlu se věnoval po celá léta své úřednické působnosti a plně se mu zasvětil po odchodu do penze. Dlouhá léta byl členem spolku ochotníků Národního divadla. Komparsní typy a epizodní postavičky vytvářel od konce 20. let i ve filmu. Na základě dochovaných film. kopií i dobových dokumentů se poprvé průkazně na plátně objevil jako spící hospodský v němé komedii S. Innemanna Ve dvou se to lépe táhne (1928). Zvukový film mu nabídl na tucet figurek starých mužů: vrátný (Anita v ráji, 1934), porotce (Hordubalové, 1937), jeden z přátel titulního hrdiny (Hlídač č. 47, 1937), stařeček (Jarní píseň, 1937), horník-penzista (Pro kamaráda, 1940), úředník banky (Pancho se žení, 1946), lokaj (Housle a sen, 1946) a stařeček-muzikant (Muzikant, 1947). Dočkal se i větších rolí: garderobiér operetního zpěváka (O. Rubík) z Holmanova melodramatu Bláhový sen (1943), páter Bonifác z Vávrovy adaptace Winterova historického románu Rozina sebranec (1945), starý pan Vavřina z Krškovy lyrické komedie Řeka čaruje (1945) a kantor Ondřej Kralovic z Vávrovy historické komedie Nezbedný bakalář (1946).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!