V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠNAJDR, Jaromír

Jaromír ŠNAJDR (* 3. 6. 1932 Praha, † 18. 9. 1993 Most)herec. Po absolvování DAMU (1956) nastoupil do Městského oblastního divadla v Mladé Boleslavi. Od roku 1959 působil, mimo jedinou sezonu 1961–62, kdy hrál v Západočeském divadle v Chebu, v mosteckém Divadle pracujících (od roku 1981 zde pak byl i ředitelem). Jeho vyhraněná herecká osobnost od počátku tíhla k charakterním rolím, navíc byl obdařen i nevšedním komickým talentem. Do film. ateliérů ovšem i díky mimopražskému angažmá zavítal jen velmi vzácně, poprvé v roli vězně Mezuny v psychologickém dramatu Hlídač (1970) režiséra Ivana Renče, poté katova pomocníka v okupačním dramatu Klíč (1971) režiséra V. Čecha. Mihl se pak ještě v neurčených epizodách ve filmech Radost až do rána (1978) a naposled před kamerou v Schullhofově kriminálním příběhu Diagnóza smrti (1979).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!