V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠNAJBERK, Ferdinand

Ferdinand ŠNAJBERK vl. jm. Schneiberg (* 28. 4. 1913 Praha, † květen 1984 Brno)  – herec. Vyučil se knihařem, ale dal přednost divadlu. Začínal jako ochotník, pak se stal žákem Marty Aubrechtové a profesionální angažmá nastoupil roku 1934 u kočovné div. společnosti ředitele A. Lössiga. V následujících čtyřech sezonách vystřídal další kočovné div. podniky (František Sec, Jaroslav Bittl, K. Mazánek) a od konce 30. let působil v Praze, zprvu jako ředitel žižkovského Divadla Akropolis (1939), pak hrál v Divadle U Nováků (1940–41), Nezávislém divadle (1941–43), Divadle Vlasty Buriana (1944), Divadle kolektivní tvorby (1945) a Rozmarném divadle v Rokoku (1945–46). Další čtyři roky strávil u zájezdového Vesnického divadla a od počátku 50. let prošel řadou oblastních scén (Nový Bor, Hořovice, Pardubice, Benešov, Jihlava, Klatovy), aby jevištní činnost završil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1963–76). K filmu ho přivedl režisér Jaromil Jireš, když v Uherském Hradišti natáčel tragikomedii podle Kunderova románu Žert (1968), v níž mu svěřil úložku oddávajícího na MNV. I podruhé ho zaměstnal J. Jireš s rolí finance v životopisném dramatu …a pozdravuji vlaštovky (1972). Hostinského Rottera hrál v dramatu K. Kachyni z moravskoslezských kopanic 30. let Škaredá dědina (1975). Hrál epizody i v komediích: muzikant (Náš dědek Josef, 1976), skladník (Což takhle dát si špenát, 1977), kapelník (Talíře nad Velkým Malíkovem, 1977) a myslivec (Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1979).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!