V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠMOK, Pavel

Pavel ŠMOK (* 22. 10. 1927 Levoča, okres Spišská Nová Ves)  – tanečník, choreograf a herec. Narodil se v rodině českého stavebního inženýra za jeho pracovního pobytu na Slovensku. Gymnázium ukončil už v Praze a jeho zájem se stále víc soustřeďoval na div. aktivity (cennou zkušenost znamenala spolupráce s E. F. Burianem v jeho divadle D). Na Státní konzervatoři v Praze začal studovat herectví, ale skončil v tanečním oddělení (1953). Spolu s tancem se věnoval různým sportům, hlavně krasobruslení (juniorský mistr ČSR a vystupoval v lední revue). Profesionální kariéru zahájil jako taneční sólista v Armádní opeře (1952–55) a plzeňském Divadle J. K. Tyla (1955–58), ale záhy přenesl ambice z polohy interpretační do sféry organizační, dramaturgické, choreografické a pedagogické. Jako šéf baletu a choreograf působil mj. v Divadle opery a baletu Ústí nad Labem (1958–60), Státním divadle Ostrava (1960–64), Baletu Praha (1964–70), Basler Theater v Basileji (1970–73) a Městských divadlech pražských (1975–79). Roku 1980 založil Pražský komorní balet, kde byl dlouholetým uměleckým vedoucím. Rozpětí tvůrčího potenciálu, jehož význam přesáhl naše hranice, uplatnil v opeře, operetě, činohře, filmu i televizi. Do filmu vstoupil zprvu jako herec. Po epizodách dělníka v garáži (Pětistovka, 1949) a tanečníka (Veliká příležitost, 1949) vytvořil svou největší film. postavu – rozkolísaného intelektuála Otu Lukáše ve Vlčkově tendenční hudební agitce Zítra se bude tančit všude (1952). Na plátně se mihl i v epizodách: voják-tanečník (Dnes večer všechno skončí, 1954), adamita (Proti všem, 1956), voják (Kdyby tisíc klarinetů, 1964) a obhájce (Strašná žena, 1965). Zásadnější podíl měl na choreografii několika filmů: Kdyby tisíc klarinetů (1964), Kulhavý ďábel (1968), Bylo čtvrt a bude půl (1968), Trhák (1980) aj. Za celoživotní mistrovství obdržel Zvláštní cenu Kolegia Cen Thálie (2006). S Vladimírem Vašutem vydal knihu vzpomínek Pavel Šmok: na přeskáčku (1997), Petr Lokaj o něm natočil tv. dokument Šmokstory (2003).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!