V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠMÍD, Karel

Karel ŠMÍD vl. jm. Schmidt (* 9. 3. 1897 Praha, † 18. 1. 1968 Praha)  – herec a divadelní režisér. Za 1. světové války prošel školou řady div. společností (mj. František Zöllner a K. Jičínský) a následujících třicet let vystřídal – jako herec, režisér a šéf operety – řadu činoherních a operetních scén v Praze (Rokoko, Uranie, Velká opereta, Tylovo divadlo v Nuslích, Švandovo divadlo) a dalších městech (Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Most, Teplice), aby uměleckou dráhu uzavřel v Krajském oblastním divadle v Plzni (1951–58). Do film. světa pronikl epizodkou studenta ve Vančurově a Innemannově „študáckém“ dramatu Před maturitou (1932). Do roku 1945 si zahrál ještě v dalších šesti filmech drobné role, např.: dirigent (Pražský flamendr, 1941), strážmistr (Skalní plemeno, 1944), doktor (Počestné paní pardubické, 1944), železničář (Paklíč, 1944) a nadlesní (Prstýnek, 1944). Znárodněná kinematografie mu otevřela FSB pak až v 60. letech s roličkami ve filmech Transport z ráje (1962), Černá dynastie (1962) a naposled se na film. plátně objevil jako šílenec v Brynychově okupačním dramatu A pátý jezdec je Strach (1964).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!