V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠMÍD, Jaroslav

Jaroslav ŠMÍD (* 25. 9. 1970 Třebíč)  – herec. S divadlem začínal ve 4. třídě třebíčské základní školy Kurta Konráda, kde právě založili dramatický kroužek. Vynikal v recitaci (získal 2. místo v národní přehlídce uměleckého přednesu Duhová kulička 1984). Po maturitě na dramatickém oddělení brněnské Státní konzervatoře (1989) pokračoval ve studiu herectví na DAMU (1989–93). Poté přijal angažmá v Činoherním studiu Ústí nad Labem (Lhář, Kurva svatá, Její pastorkyňa, Tři mušketýři, Procitnutí jara, Kočka na kolejích, Na malém dvorci, Cizinec, Romeo a Julie, Hráči, Jedenácté přikázání, Granát na pohovce), odkud po třech sezonách odešel do pražského Labyrintu a po jeho zániku se stal členem nově zformovaného souboru Švandova divadla na Smíchově, kde působí dodnes (Klářiny vztahy, Žebrácká opera, Periferie, Mandragora, Sen noci svatojánské). Už na konzervatoři získal první velkou zkušenost před kamerou v hlavní roli filmu slov. režiséra Juraje Lihosita Vlakári (1988). V této lyricky laděné komedii o prvních krocích do dospělosti hrál průmyslováka Vojtu, který se vyrovnává s vážnou rodinnou situací a prvním citovým zklamáním. Pak si ho vyhlédl režisér J. Menzel pro ústřední postavu Dannyho Smiřického do chystané adaptace Škvoreckého románu Prima sezona. Z projektu ale nakonec těsně před natáčením sešlo. K filmování se opět dostal v pohádkové komedii O zapomnětlivém černokněžníkovi (1991) H. Bočana, kde hrál staršího bratra malé hrdinky (K. Jandová), nešikovného asistenta režie Jaromila Pechfógla, který umožní školní třídě své sestry exkurzi do film. ateliérů. Jako odsouzený se mihnul v Nikolaevově milostném dramatu z komunistického vězení 50. let Kousku nebe (2005). Zatím naposled si zahrál dobráckého a čestného lékaře Čeňka Dobeška, titulního hrdinu Troškovy komedie podle Švandrlíkovy knihy Doktor od Jezera hrochů (2010). Více rolí mu tak zatím nabízí televize, kde hrál např. v Zelenkově boccacciovské komedii Tedaldo a Elisa (1991), hlavní roli čertovského mládence v pohádce Jak vyženit z pekla štěstí (1997) a menší úlohy v seriálech (Život na zámku, 1995; Motel Anathema, 1997; Černí baroni, 2002; Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, 2003 a Místo nahoře, 2004; To nevymyslíš!, 2005–06). Na obrazovce, kde hraje též v reklamách, uváděl seznamku televize Prima Rychlý rande.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!