V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠMÍD, Jan

Jan ŠMÍD (* 21. 4. 1938 Vítkovice, okres Ostrava)  – herec. Vystudoval herectví na DAMU (1960) a dráhu začal v Divadle E. F. Buriana (1960–68), kde pak byl i režisérem (1968–74). Od roku 1974 pracoval v ČST Praha. Na film. plátně debutoval epizodkou kavárenského hosta (Botostroj, 1954), poté už měl dvě velké dramatické role v závažných filmech J. Krejčíka: číšnický učeň Tonek, svedený na zcestí z lásky k mladistvé delikventce (J. Brejchová) v psychologickém dramatu Probuzení (1959), a popravený gymnazista František Havelka v okupačním dramatu Vyšší princip (1960). Menší úlohy mladíků vytvořil už jen ve filmech Osení (1960), Kuřata na cestách (1962) a Transport z ráje (1962). Naposledy ho diváci v kinech viděli v postavě perského prince Mohameda Rasula Zadeho v Sequensově kriminálním příběhu Vražda v hotelu Excelsior (1971). Režisér Jiří Sequens ho už předtím obsadil do tv. seriálu Hříšní lidé Města pražského (1968–69). Na obrazovce se znovu objevil v 90. letech v seriálu Hovory H po 20 letech (1990) a incenaci Královský život otroka (1992).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!