V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠKRDLANT, Jarmil/Jaromír

Jarmil/Jaromír ŠKRDLANT (* 7. 6. 1896 Plzeň, † 27. 5. 1965 Praha)  – herec a divadelní režisér; bývalý manžel herečky M. Rosůlkové. Herecky se školil soukromě u Jaroslava Puldy v Plzni a profesionální zkušenosti sbíral od roku 1916 v řadě div. společností. Do konce okupace prošel divadly v Ostravě, Bratislavě, Plzni, Českých Budějovicích, Třebíči a Praze (Divadlo Vlasty Buriana, Intimní divadlo). Po válce až do odchodu do penze (1961) vystřídal jako herec, režisér i ředitel oblastní scény (Plzeň, Slaný, Klatovy, Český Těšín a Karlovy Vary) i angažmá v Praze (D 46, Městská divadla pražská, Vesnické divadlo). Ve filmu debutoval bezejmennou epizodkou v Gajerově dramatu Pan Habětín odchází (1949) a hrál do konce 50. let jen menší postavy dělníků (Past, 1950; Anna proletářka, 1952; Nad námi svítá, 1952; Plavecký mariáš, 1952; Olověný chléb, 1953) a funkcionářů (Vítězná křídla, 1950; Dnes naposled, 1958).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!