V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠKRABÁKOVÁ, Gabriela

Gabriela ŠKRABÁKOVÁ (* 4. 12. 1970 Trnava)slovenská herečka. Ještě před absolutoriem herectví na VŠMU vystupovala od roku 1987 na bratislavských div. scénách (Slovenské národní divadlo, Nová scéna, Astorka Korzo ‘90, Divadlo West) a sbírala i zkušenosti před kamerou, kde debutovala ústřední dívčí postavou atraktivní, ale poněkud povrchní školačky Lydy Letkové v dětském filmu Júlia Jarábka Žaby a iné ryby (1986). Od počátku 90. let účinkovala v téměř dvaceti tv. produkcích (inscenace, filmy a seriály) domácí i zahraniční provenience (Francie, Rakousko, Itálie). Českým film. divákům ji představil režisér Petr Václav, v jehož komorním psychologickém melodramatu Paralelní světy (2001) ztvárnila vedlejší postavu komfortem i manželem znuděné mladé matky Renaty, příležitostné milenky ctižádostivého architekta Kryštofa (K. Roden). Zatím naposled si zahrála malou roli Katy v komorním dramatu M. Pavlátové Nevěrné hry (2003). Na Slovensku moderuje hudební tv. magazíny (Top 20, Poptriáda, Hudobné dokumenty), hraje ve tv. filmech, pohádkách i seriálech, dabuje a věnuje se rovněž fotomodelingu.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!