V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠKODA, Jiří

Jiří ŠKODA (* 26. 9. 1925 Nemyčeves, okres Jičín, † 25. 12. 2013)  – herec. Po absolutoriu herectví na DAMU (1951) nastoupil angažmá v Českých Budějovicích, odkud po osmi sezonách odešel do Příbrami, kde hrál do roku 1965. Poté působil v hereckém souboru Čs. rozhlasu Praha (1965–71) a pak odešel do svobodného povolání. Před kamerou začínal až v pětapadesáti letech ve filmech Jiřího Svobody, který mu přidělil menší role souseda matky-alkoholičky (E. Steimarová), hrdinky dramatu Dívka s mušlí (1980), a lékaře v kriminálním thrilleru Řetěz (1981). Lékaře hrál i v poetickém retrodramatu D. Kleina Kdo se bojí, utíká (1986). Vybočení z dramaticky vyhrocených příběhů mu přinesla role myslivce v komedii Z. Podskalského Křtiny (1981). Na obrazovce účinkoval mj. v inscenacích, tv. filmech a pohádkách (Uloupený smích, 1977; Bratři Kipové, 1979; Jehla, 1982; Drátenická pohádka, 1987). Po dlouhé odmlce se jako muž ve vaně objevil ve studentském filmu FAMU Koncert (2000). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!