V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUŠTÍKOVÁ, Hana

Hana BUŠTÍKOVÁ (* 2. 2. 1950 Valašské Meziříčí, okres Vsetín)zpěvačka. Po vystudování stavební průmyslovky pracovala jako projektantka v rožnovské Tesle. Mimo jiné se stále amatérsky věnovala zpívání a účastnila se nejrůznějších soutěží. Profesionální dráhu zahájila v ostravské folkrockové skupině Bukanýři (1972–75) a po odchodu do Prahy vystupovala v programech J. LauferaJ. Korna. Roku 1980 se spojila s D. Vlkovou do vokálního dua Kamelie, zaměřeného na taneční písničky, s nimiž slaví úspěchy na koncertech i nahrávkách dodnes u nenáročných posluchačů doma i v zahraničí. Křest před kamerou si odbyla roličkou zpěvačky v hudební komedii Muž z Londýna (1974) a bezejmennou epizodou ve snímku Sólo pro starou dámu(1978). Poté v 80. letech s D. VeškrnovouO. Blechovou hrála jednu z dcer hajného Horyny (W. Matuška) v komedii Z. Podskalského Trhák (1980) a manželskou dvojici šantánových umělců vytvořila s J. Kornem v Matějkově retrokomedii Anděl s ďáblem v těle (1983). Již předtím diváci slyšeli alespoň její hlas ve filmech Pokus o vraždu (1973) a Hodina života (1981).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!