V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠÍPEK, Ondřej

Ondřej ŠÍPEK (* 8. 7. 1975 Prostějov)herec. Chodil na ZŠ se zaměřením na lední hokej a zároveň navštěvoval dramatický obor na LŠU. Přihlásil na Konzervatoř v Brně a po ní absolvoval činoherní herectví na brněnské JAMU a přitom hostoval v několika brněnských divadlech. Od roku 2000 má angažmá Horáckého divadla v Jihlavě (Labyrint světa a Lusthauz srdce, D'Artagnan, Když tančila, Donaha!, My Fair Lady, Divadlo za čtyři sous, Valčík tučňáků). Na film. plátně debutoval roličkou asistenta režie reklamy v dramatu F. Renče Válka barev (1995) a stejný režisér mu svěřil i roli studenta Tuřína, spolužáka hlavních hrdinek retromuzikálu Rebelové (2001). Neodmítl ani hlavní roli ve studentském filmu Za trochu lásky šel bych světa kraj (2008). Na obrazovce se objevil v tv. filmu Polojasno (1999) a v seriálu Četnické humoresky 2 (2003).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!