V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠINDLER, Valentin

Valentin ŠINDLER (* 30. 1. 1885 Cholina u Litovle, okres Olomouc, † 21. 1. 1957 Praha)  – zpěvák a herec; bratr pěvců-tenoristů Antonína (1886–1972) a Václava (1893–1952). Po gymnáziu v Kroměříži se chtěl stát knězem, ale studia bohosloví v Olomouci (1905–08), při nichž se zároveň hudebně vzdělával u J. Nevery, nakonec opustil, aby se na radu Karla Kovařovice věnoval pěvecké dráze. Po ročním studiu zpěvu ve Vídni (u O. E. Robinsona) a Berlíně (u F. Emericha) začínal kariéru jako host v tenorových úlohách z českého i světového repertoáru v Národním divadle v Praze, kde ho i angažovali (1911–13). Pak zpíval v chorvatském Záhřebu (1914–17) a Národním divadle v Brně (1917–32). Hostoval i na jiných scénách v Čechách (Východočeské divadlo, Městské divadlo na Královských Vinohradech, Malá opereta) a ve Vídni (Volksoper). Koncertoval i jako interpret lidových písní a kantát a soukromně vyučoval zpěv. Proslavil se kabaretní postavou hanáckého stréčka Matěje Křópala z Břochovan, s níž od roku 1926 vystupoval na jevištích po republice, v rozhlase i ve filmu (Vše pro lásku, 1930; Na Svatém Kopečku, 1934). Na plátně se objevil i v roli učitele (Pepánek nezdara, 1923), školníka (Kantor Ideál, 1932), kolovrátkáře (V cizím revíru, 1934) a mlynáře (Hřích mládí, 1935). Za okupace působil na Hané s vlastní div. společností Lidové veseloherní divadlo Stréčka Matěje Křópala. V 50. letech byl hlasovým poradcem a pedagogem Uměleckého souboru národní bezpečnosti v Praze.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!