V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠINDLER, Miloslav

Miloslav ŠINDLER (* 1928)  – filmový herec. Bližší informace o jeho hereckém působení na jevišti dostupné teatrologické materiály neuvádějí. Od počátku 60. let se však po dvacet let hojně uplatňoval před kamerou v epizodních rolích. Identifikován byl celkem v šedesáti filmech všech žánrů jako představitel nejrozmanitější škály profesí a činností. Nejčastěji šlo o příslušníky bezpečnosti a policie (Každá koruna dobrá, 1961; Život bez kytary, 1962; Slečny přijdou později, 1966; Klíč, 1971), strážce, dozorce a bachaře (Reportáž psaná na oprátce, 1961; Obžalovaný, 1964; Panenství a kriminál, 1969), vojáky a důstojníky různých armád (Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Sokolovo, 1974; Čas lásky a naděje, 1976; Svítalo celou noc, 1980), lékaře (Mykoin PH 510, 1963; Pokus o vraždu, 1973), sluhy (Bláznova kronika, 1964; Jak se budí princezny, 1977) a rekreanty (Vražda po našem, 1966; Homolka a tobolka, 1972). Hrál však mj. i profesora (Dva z onoho světa, 1962), havíře (Lucie, 1963), úředníka (Bílá paní, 1965), blázna (Kulhavý ďábel, 1968), sládka (Petrolejové lampy, 1971), šmelináře (Smrt na černo, 1976), tv. režiséra (Případ mrtvých spolužáků, 1976), traktoristu (Muž s orlem a slepicí, 1978), tv. redaktora (Kam nikdo nesmí, 1979), montéra (Jak napálit advokáta, 1980), telefonistu (Signum laudis, 1980) a zedníka (Poslední vlak, 1982). Objevoval se jako člen komisí, host a návštěvník různých zařízení. Obsazován byl i v televizi do inscenací (Kat nepočká, 1970), a zejména seriálů (Klapzubova jedenáctka, 1967; F. L. Věk, 1971; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Slavné historky zbojnické, 1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!