V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠIMKO, Juraj

Juraj ŠIMKO (* 28. 5. 1955 Žilina)slovenský loutkoherec a podnikatel. Absolvoval studia loutkoherectví na pražské DAMU (1978). Působil ve svobodném povolání a pak přijal angažmá ve Státním loutkovém divadle v Bratislavě (1980) a spoluzaložil tu loutkový soubor PRAK (1986), s nímž často vystupoval v zahraničí. Jako animátor účinkoval v loutkových inscenacích ČST v Bratislavě a oblíbili si ho i filmaři. Po menší roli ve folklorním muzikálu M. Ťapáka Neďaleko do neba (1987) ztělesnil v Cieslarově společensko-psychologickém filmu Někde je možná hezky (1991) hlavního hrdinu, letištního mechanika Martina, který roku 1989 vzpomíná na normalizační dvacetiletí, kdy prožíval velké trauma, mj. i odloučením od emigrovavší matky, a symbolem svobody se mu stala hudba Beatles, hlavně John Lennon. Diametrálně odlišný typ hrdiny byl válečný zajatec s léčitelskými schopnostmi Kryštof, do něhož se zamiluje vdova po rakousko-uherském důstojníkovi Anežka (I. Timková), hrdinka Lutherova komorního příběhu na motivy Körnerovy novely Anděl milosrdentství (1993). Mužským protagonistou ho učinil i režisér Jaroslav Brabec v thrilleru Holčičky na život a na smrt (1996), kde se jako sklářský výtvarník Petr stane milencem duševně choré „přítelkyně“ (K. Krbová) své manželky Moniky (V. Freimanová). Počátkem 90. let skončil s divadlem a podnikal v distribuci léků. Herectví omezil, jen výjimečně a v menších rolích se objevuje ve filmu (Na krásnom modrom Dunaji, 1994; Tango s komáry, 2009; Nedodržaný sľub, 2009; Nebe, peklo… zem, 2009) a v televizi (seriály Konec velkých prázdnin, 1996; Panelák, 2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!