V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠIMARA, Rudolf

Rudolf ŠIMARA (* 17. 6. 1917 Poličná u Valašského Meziříčí, okres Vsetín, † 14. 1. 1997 Hradec Králo)  – herec. Vyučil se typografem. Začínal jako ochotník ve Valašském Meziříčí a studium na konzervatoři mu znemožnila okupace a totální nasazení. Ale již v červenci 1945 ho angažovali v Beskydském divadle v Novém Jičíně, odkud po devíti sezonách přešel do Hradce Králově, kde hrál osmnáct let. Roku 1972 zakotvil v souboru gottwaldovského Divadla pracujících, kde zůstal až do penze (1982). Jako důchodce se vrátil do Hradce Králové. Odehrál plejádu typů a charakterů, mj. několik shakespearovských postav, ale sám upřednostňoval moderní drama. Hrál i v rozhlase a televizi, mj. v seriálu Slovácko sa nesúdí (1974). Ve filmu dostal jen menší roli řídícího učitele v sociálním dramatu K. Kachyni z moravsko-slovenských kopanic 30. let Škaredá dědina (1975), jehož exteriéry se natáčely i ve Zlíně a okolí.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!