V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠIMÁČEK, Milan (2)

Milan (2) ŠIMÁČEK (* 15. 2. 1973 Praha)dětský filmový a televizní herec. O jeho kariéře rozhodla neodbytná školnice, která ho „vnutila“ filmařům hledajícím ve škole mezi žáky 1. a 2. tříd vhodné typy na představitele jednoho z dětských hrdinů – tak trochu přidrzlého rošťáka s nevinnou tvářičkou, do chystaného seriálu o problémech dětí a dospělých na námět Markéty Zinnerové. I když byl už třeťák, ze stovky kandidátů nakonec zvítězil. Jako andělsky vyhlížející pihovatý, zrzavý, kudrnatý a okatý klučina Jirka Oliva, který má věčné průšvihy s nervní učitelkou Hajskou (G. Vránová), okouzlil diváky v seriálu My všichni školou povinní (1984); rodiče ztělesnili J. ŠulcováJ. Bartoška a staršího bratra Luboše Z. Honzík. Úspěšný debut mu přinesl další role malých hochů, a to hlavně v televizi. Zpodobnil i malého Jana Nerudu v tv. filmu Malostranské povídky (1984) v režii Pavla Háši podle Nerudových próz. S Ž. Fuchsovou vytvořil ústřední dětskou dvojici Evy a Honzíka Holanových (rodiče hráli D. VeškrnováP. Zedníček), prožívajících neuvěřitelná dobrodružství se dvěma malými chobotničkami, které si vymodelovali z podivné mořské hmoty, ve čtyřdílném dětském fantastickém seriálu Oty Hofmana a Jindřicha Poláka Chobotnice z II. patra (1986), z něhož se sestříhaly dva filmy pro kina: Chobotnice z II. patra (1986) a Veselé vánoce přejí chobotnice (1986). Na film. plátně se objevil už dříve jako malý Ondra, synek žižkovského uhlíře (J. Vinklář) a jeho ženy (M. Hozová) v Brynychově smutné komedii Poločas štěstí (1984). Ve filmu se však výrazněji neprosadil, malé úlohy hrál jen ve Strnadově dětské komedii Není sirotek jako sirotek (1986) a v Tučkově komedii Copak je to za vojáka… (1987). Pro „nedostatek talentu“ nebyl přijat na konzervatoř, vyučil se automechanikem a do nástupu na vojenskou službu pracoval u Dopravního podniku Praha. Po návratu do civilu vedl devět let s matkou obchod s potravinami a teď spravuje počítačové sítě u soukromé firmy.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!