V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠIMÁČEK, Eduard/Eda

Eduard/Eda ŠIMÁČEK (* 1. 9. 1897 Praha, † 18. 5. 1980 Praha)  – herec, scenárista a vedoucí filmové výroby. Po 1. světové válce působil jako inspicient, autor a herec na mnoha pražských div. a kabaretních scénách (U bílé labutě, Švandovo divadlo), ale první účinkování před kamerou (Divoká Maryna, 1919) v něm vyvolalo nadšení pro nové médium, a tak začal dávat přednost film. ateliérům. Divadla se však zcela nevzdal (ve druhé polovině 20. let ho vídalo obecenstvo Divadla Vlasty Buriana v úložkách důstojníků a elegánů). V tuctu němých a podobném počtu zvukových filmů hrál vesměs bezejmenné roličky, např.: alchymistův pomocník (Melchiad Koloman, 1920), milenec (Magdalena, 1920), vousatý pašerák (Děvče ze Stříbrné Hranice, 1921), námořník (Pomsta moře, 1921), padouch (Chyťte ho!, 1924), pacient (Falešná kočička, 1926), student (Pohádka máje, 1926), starý hudebník a hasič (Lásky Kačenky Strnadové, 1926), ruský sedlák (Švejk v ruském zajetí, 1926), žebrák (Svatý Václav, 1929), sluha a ošetřovatel (Opeřené stíny, 1930), tramp (Dobrý tramp Bernášek, 1933), zaměstnanec rozhlasu (Hej-Rup!, 1934), blázen-meteorolog (Nezlobte dědečka, 1934), policista (Jedna z milionu, 1935), pouťový vyvolávač (Na tý louce zelený, 1936), novinář (Švadlenka, 1936), ředitel věznice (Páter Vojtěch, 1936) čalouník (Advokátka Věra, 1937) a podomek (Holka nebo kluk, 1938). V letech 1923–24 sbíral zkušenosti v Berlíně a Vídni, kde pracoval u společnosti Rivalfilm. Od poloviny 20. let se věnoval scenáristice, autorsky se podílel hlavně na nenáročných komediích (Švejk v ruském zajetí, 1926; Z českých mlýnů, 1929; Pepina Rejholcová, 1932; Sedmá velmoc, 1933; Z bláta do louže, 1934), z nichž nejhodnotnějším titulem se stal Fričův Kristian (1939). Od 30. let až do konce okupace se na film. tvorbě podílel jako asistent režie a výpravy (do roku 1941, než přešel ke společnosti Lucernafilm, spolupracoval hlavně s M. Fričem). Hned po válce se zapojil do služeb znárodněné kinematografie jako vedoucí produkce; tu naposledy vykonával u filmu Zítra se bude tančit všude (1952). Organizační schopnosti prokázal i jinak: roku 1919 inicioval založení první herecké unie (OČFH), v níž se léta angažoval. Roku 1932 instaloval v rámci Pražských vzorkových veletrhů v Průmyslovém paláci mezinárodní film. výstavu, jednu z prvních svého druhu v Evropě (měla přes půl milionu návštěvníků). Roku 1950 založil a stal se odpovědným redaktorem závodního časopisu zaměstnancu FSB Záběr. Od poloviny 50. let působil v úseku tisku a propagace Ústřední půjčovny filmů v Praze.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!