V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BURIANOVÁ, Zuzana

Zuzana BURIANOVÁ (* 2. 10. 1947 Praha)  – zpěvačka a herečka; manželka režiséra Jána Roháče (1932–1980), a později Zdeňa Kučery, matka asistentky režie Kateřiny Roháčové (* 1970). Vyučila se elektromechaničkou a začínala v amatérském divadle Paradox. Jako čtrnáctiletá debutovala před kamerou úlohou Hanky, kamarádky hlavního hrdiny (Alois Hrušecký) v krátkém dětském filmu Zdenka Sirového Chlapec a srna (1962). Zúčastnila se soutěže Hledáme nové zpěváky v kavárně Alfa a roku 1966 ji angažoval J. Suchý do Semaforu, kde se zavedla v komediálních postavách romarných a krásných naivek (Zuzana v lázni, Benefice ad.). Později spolupracovala hlavně se semaforskou skupinou kolem M. Šimka a Jiřího Grossmana. Příležitostně se objevila ve filmech, ale jen v drobných rolích, např. pionýrské vedoucí (Martin a červené sklíčko, 1966), sekretářky (Fantom Morrisvillu, 1966; Příště budeme chytřejší, staroušku!, 1982), kadeřnice (Bylo čtvrt a bude půl, 1968), servírky (Prodavač humoru, 1984) a úřednice v pískovně (Vesničko má středisková, 1985). Starší diváci si ji pamatují z tv. obrazovky jako zdravotní sestru v seriálu Nemocnice na kraji města (1978), ale hrála i v dalších seriálech (Návštěvníci, 1983; Přejděte na druhou stranu, 1988 a Případ pro zvláštní skupinu, 1989) a rovněž v inscenacích (Můžeš mi odpustit, 1981; Jehla, 1982; Síť na bludičku, 1983).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!