V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠILHÁNEK, Karel

Karel ŠILHÁNEK (* 21. 5. 1907 Rokycany, † po 1963?)  – herec a vedoucí filmové výroby. Debutoval ještě v němém filmu a ve 30. letech hrál v jedenácti filmech epizodní role, např. hosty (Vdavky Nanynky Kulichové, 1925; Barbora řádí, 1935), ošetřovatele (Opeřené stíny, 1930), nemocničního sluhu (Diangnosa X, 1933), číšníky (Poslední bohém, 1931; Muži v offsidu, 1931), barmana (Děvčátko, neříkej ne, 1932), úředníka (Hrdinný kapitán Korkoran, 1934), diváka (Za řádovými dveřmi, 1934), malíře-bohéma (Světlo jeho očí, 1936), kněze (Páter Vojtěch, 1936), zaměstnance panství (Na tý louce zelený, 1936). Pak se podílel jako asistent režie a vedoucí výroby na desítkách filmů celovečerních (1937–48) a krátkých (1957–63).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!