V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠIDLICHOVSKÝ, Josef

Josef ŠIDLICHOVSKÝ (* 19. 3. 1908 Praha, † po 1959?)  – herec. Začínal v polovině 20. let v Tylově divadle v Nuslích a do okupace vystřídal řadu kočovných společností (mj. V. Zeifert, M. Zieglerová, Josef Hrůza, Josef Burda a Josef Dvorský) a oblastních scén (České Budějovice, Kladno). Po válce střídal krátká angažmá u divadel regionálních (Jablonec nad Nisou, Český Těšín, Liberec, Mladá Boleslav) i pražských (Vesnické divadlo, Městská divadla pražská). Před kamerou se uplatnil v 50. letech, kdy sehrál dvanáct epizodek, např.: ponocný (Mordová rokle, 1951), hlídač (Neporažení, 1956), družstevník (Honzíkova cesta, 1956), nižší voják (vyšší byl J. Kemr) z eskorty (Dobrý voják Švejk, 1956), řidič sanitky (Bomba, 1957), hostinský (Kasaři, 1958), strážník (O věcech nadpřirozených, 1958) a montér (Májové hvězdy, 1959).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!