V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠÍBLOVÁ, Berta

Berta ŠÍBLOVÁ provdaná Zuzáková (* 23. 4. 1888 Plzeň, †  12. 1. 1986 Praha)  – herečka. Mládí prožila podobně jako její tři sestry u venkovských div. společností, hlavně u tehdejší nejlepší společnosti ředitele Anotoše Josefa Frýdy. Později vynikla v pražském divadle Uranie, kde na literárních večerech Klubu českých spisovatelů okouzlila kritiku složitou psychologií blouznivé Eleonory ve Strindbergových Velikonocích. Její tvůrčí zjev nadchl i K. H. Hilara. Roku 1907 přešla k právě založenému Městskému divadlu na Vinohradech, kde hrála půvabné mladé hrdinky v četných konverzačních hrách moderního repertoáru. Roku 1910, v rozkvětu tvůrčího projevu, vinohradskou scénu opustila a vzdala se umělecké kariéry, aby se nadále věnovala rodině (ve 20. letech jen párkrát vystoupila ve Švandově divadle) a žila v ústraní smíchovské rodinné vilky. Před kameru se nechala zlákat jedinkrát, kdy svěží půvab a interpretační schopnosti propůjčila hrdince němé komedie Noc na Karlštejně (1919), kterou na motivy Vrchlického div. hry natočil O. Larus-Racek. Hrála s J. Bělským milence, kteří nuceně přenocují na hradě, a zdá se jim oběma strašný sen o tom, že se ocitli ve 14. století a stali se otroky zlého šlechtice.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!